Takım Koçluğu Nedir?

Bilindiği üzere bir konuda başarıya ulaşmak için bir takım ile birlikte çalışmak gerekmektedir. Kişi bireysel alanlarda dahi başarıya ulaşabilmek için dahi bir takıma dahil olmalıdır. Aksi takdirde başarı çoğu zaman uzak bir hayal olarak karşımıza çıkar. Bu noktada takım olarak başarıya ulaşabilmek adına takım koçluğu kavramı işin içine girmektedir.

Takım koçluğu hangi alan olursa olsun takım içerisindeki performansın arttırılabilmesi ve üretkenliğin arttırılabilmesi için önemli bir yere sahiptir. Bu şekilde takım içerisindeki kişilerin öğrenme ve gelişimi desteklenerek takımın yetkinliği arttırılmış olur.

Takım koçları klasikleşmiş koçluk kavramından farklı olarak kendine özgü bir hareket ile ekibin hedeflediği noktaya ulaşmasında motivasyon, iletişim ve liderlik faktörlerini en iyi şekilde kullanarak takım üyelerine yardımcı olur. Burada herhangi bir üstünlük vs. söz konusu olmadan takım koçları ekibin bir üyesi gibi davranış gösterir. Bu şekilde takım içi güven ve iletişim unsurları artar, ekibin bir vizyonu olur. Bunula birlikte takımın vizyonu arttığı için ilerleyen süreçlerde takım koçu olmasa dahi ekip kendi kendini idare edebilir hale gelir.

Takım Koçluğunun Görevleri Nelerdir?

Takım koçlarının birtakım görevleri vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir;
 • Ekip üyelerinde psikolojik bir güven ortamı oluşturmak
 • Ekip üyelerinin bir arada öğrenmesini ve kendini geliştirmesini sağlamak
 • Ekip üyelerinin açık bir iletişim sağlamasını ve empati kurabilmesini sağlamak
 • Ekip üyelerinin yıkıcı değil aksine yapıcı olmalarını sağlamak
 • Ekibin hedeflerini belirlemek, bu hedeflere ulaşabilmeleri konusunda onları motive etmek
 • Ekibin çalışma şeklinin belirlenen hedefler doğrultusunda şekillenmesini sağlamak
 • Diğer ekipler ile iletişimi sağlamak, yönetmek
 • Ekip üyelerinin görevlerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini yönetmek
 • Takım üyelerinin kararlarını, çalışmalarını ve performanslarını yönetmek
 • Ekip kültürünün oluşmasını sağlamak
 • Oluşan çatışmalar esnasında çatışma konularını ekip içi motivasyon aracı olarak kullanmak takım koçluğunun görev ve sorumluluklarındandır.

Takım Koçluğunun Faydaları Nelerdir?

Tahmin edebileceğiniz gibi bu kavramın takımlar için önemli bir yeri vardır. Takımlar için koçluk ekip içi gelişime olan katkıları şu şekilde sıralanabilir;
 • Takım içi ve takım dışı kalitenin arttırılması
 • Kişisel hedeflerin yerini takım hedeflerinin alması
 • Takım içinde hedefe karşı inanç oluşturma
 • Ekip içindeki üyelerin birbirlerine olan bağlılığını artırma
 • Ekip içinde meydana gelen bütün krizlerin kısa sürede çözülmesi, bu krizlerin motivasyon aracına dönüşmesi
 • Ekibin olumlu yönde gelişim ivmesi yakalaması
 • Ekibin yaptığı işte verimlilik artışı
 • Ekip üyelerinde performans artışı oluşturma
 • Ekip üyelerinin güçlü ve zayıf yönlerini belirleme
Diğer koçluk eğitimlerine göz attığımızda Transaksiyonel Analiz Koçluğu öne çıkmaktadır. Transaksiyonel Analiz Koçluk , programının amacı ise,  20 saatlik eğitim içeriğinde öğreneceğiniz bilgiler ile sizlerin kendi yaşamlarınızda ilk olarak kendinize , ardından diğerlerine ve yaşama karşı davranışlarınızı fark etmenizi, Transaksiyonel Analiz yaklaşımının koçluk araçlarıyla birleştirilerek ortaya çıkan bu koçluk modeli ile kişilerin benlik durumlarını fark etmenize yardımcı olarak , bu farkındalığı koçluk bakış açısı ile içselleştirmenizi sağlamaktır