Vize Başvuruları Açıldı

10 Ocak 2021 15:25

Vize, artık sınırların birleştiği, global dünyada kullanımı ya da gerekliliği gittikçe azaltılmaya çalışılan, ancak yine de hayatımızdan bir türlü çıkaramadığımız, eski yıllardan beri insanoğlunun hayatında yer alan bir seyahat belgesidir. Vizenin ilk kullanımını merak edenler için tarihte, pasaport olarak tanıyabileceğimiz bir nesnenin en erken sözü İncilde, Nehemya'nın sık sık gözden kaçan Eski Pers kralı Artaxerxesin (M.Ö. 450 civarında) 20. yılında Nisan ayında, kraliyet kupası taşıyıcısı olarak çalışan bir elçiye, kraldan Fırat nehrinin ötesindeki toprakların valilerinden Yahudaya güvenli geçiş izni vermelerini isteyen mektuplar verilir. Bu arada Nehemyanın ziyaretinin amacı Kudüs duvarlarını yeniden inşa etmekti. İngilterede, güvenli davranış belgesine hayatta kalan en eski referans, 1414 tarihli bir Parlamento Yasasında Beşinci Henry döneminde ortaya çıkmaktadır. O zamanlar, bu gibi belgeler kral tarafından ingiliz olsun ya da olmasın herkese verilebilirdi. Yabancı uyruklular bile ücretlerini ücretsiz alırken, ingilizce denekler ödemek zorunda kaldılar. Sözü edilmez ama, hükümdar güvenli bir davranış belgesine yani bugünkü adıyla vizeye hiç ihtiyaç duymadı ve hala da ihtiyaç duymamaktadır.

1540 yılından itibaren itibaren seyahat belgelerinin verilmesi özel konsey denilen bir kurumun işi haline geldi. Tarihin bu noktasında pasaport terimi kullanılıyordu, ancak deniz limanlarından veya şehir surlarındaki kapılardan (Fransızcada portes) geçen insanlar fikrinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı tartışma konusu olmaya devam ediyor. Haziran 18 1641de çıkarılan ve Birinci Charles tarafından imzalanan bu döneme ait bir pasaport hala bulunmaktadır. 1794 yılları civarında, devlet her türlü hakları bugün de koruyan pasaport kontrolü, fonksiyonel olarak yerini aldı. Yabancı uyruklulara sunulmaya devam etmesine ve pasaportun ilk kez bir İngiliz kimlik belgesi olarak rolünü aldığı 1858 yılına kadar Fransızca yazılmış olmasına rağmen, bu tarihten itibaren verilen her İngiliz pasaportunun kayıtları devam etmektedir. Bununla birlikte, birinci dünya savaşına kadar uluslararası seyahat için pasaportlar genellikle kullanılmamaktaydı. İkinci dünya savaşında Almanyada gerçekleşen olaylardan sonra, vizenin önemi ve sınırların önemi bir defa daha kendini göstermiş oldu.
Almanya Vizesi günümüzde endüstrinin ve çalışma koşullarının da en güçlü olduğu ülke olması sebebiyle çok popüler bir konumdadır. Almanya Vize Ücreti konusunda yapılan aramalar, fiyatların sürekli değişmesi sebebiyle kolay ulaşılır olmasa da, visacenter.com.tr gibi danışmanlık firmalarından ücretsiz olarak edinebileceğiniz bilgiler sayesinde kolay ulaşılarak öğrenilebilecek bir bildi konumundadır.

Bazı pasaportların standartlara göre farklılıkları olmasına rağmen, diğer ülkelerin pasaportları genel olarak ilk pasaport diyebileceğimiz İngilteredekine oldukça benzer. Örneğin yeni Nikaragua pasaportu, iki boyutlu barkodlar, hologramlar ve filigranlar dahil 89 ayrı güvenlik özelliğine sahip ve dünyanın en az sahtesi yapılabilir belgelerinden biri olarak biliniyor. İsrail pasaportu, tasarımındaki kusurdan dolayı, 23 farklı Müslüman ülke tarafından, Küba veya Kuzey Kore tarafından kabul edilmediği için en az geçerli olan pasaportlardan biri olmalıdır. Ayrıca Vatikanın göç kontrolü yok ama pasaport veren bir ülkedir ve Papa, her zaman Pasaport No 1 sahibidir. Geleceğin pasaportlarında gömülü mikroçipler ve fotoğraflar, parmak izleri ve iris desenleri gibi biyometrik veriler yer alacaktır. Malezya bu teknolojiyi tanıtan ilk ülke oldu ve Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, İsveç, İngiltere, ABD, Almanya, İrlanda Cumhuriyeti ve Polonya, diğerleri arasında yakın zamanda izlemiştir. Almanya Vize Başvurusu en popüler vize başvuru türlerinden olmasının yanı sıra, alma konusunda zorluk yaşayabileceğiniz ülkelerden de biridir. Bu sebeple danışmanlık firmalarının size sunacağı hukuki ve tecrübelerine dayanan hizmetler, yanlış bir adım ya da eksik belge, evrak sebebiyle gecikebilecek ya da red yiyebilecek olan başvurunuzda size kolaylıklar ya da başarı getirecek sonuçlar doğurabilir. Bu sebeple, bilgi edinmek ya da danışmanlık almak için bu firmalarla görüşmekten kaçınmayınız.